مهمترین رویدادهای آموزشی سال ۱۳۹۸

* بیست و یکمین دوره ی آموزشی eTOM در مورخ 5 الی 7 اسفند ماه 1398 برای مدیران و کارشناسان شرکت  همراه اول برگزار گردید.

* دهمین دوره ی آموزشی TOGAF در مورخ 6 الی 8 اسفند ماه برگزار شد.

* پس از برگزاری 11 دوره ی آموزشی موفق COBIT 5، چهارمین دوره ی آموزشی COBIT 2019 در مورخ 7 و 8 اسفند ماه توسط جناب آقای مهندس محمد حسین جعفری برگزار گردید.

* پس از برگزاری 59 دوره ی آموزشی موفق ITIL V3، ششمین دوره ی آموزشی ITIL 4 در مورخ 7 و 8 اسفند ماه برگزار گردید. شایان ذکر است اولین دوره ی آموزشی در خرداد ماه سال جاری با مدرس رسمی انجمن جهانی AXelos انگلستان Mr. Van Eeden به همراه برگزاری آزمون رسمی و بین المللی آن برگزار گردید 

* هفتمین دوره ی آموزشی BIG DATA Foundation و سومین دوره ی آموزشی BIG DATA Practical Analytics در مورخ 2 الی 5 بهمن ماه با موفقیت برای مدیران و کارشناسان صنعت بانکی و مخابراتی برگزار شد 

* پنجاه و هشتمین دوره ی آموزشی PCI DSS پس از برگزاری دوره های موفق در حوزه ی های PA DSS، Mobile Payment، International Payment، ATM Security، در اسفند ماه توسط جناب آقای مهندس عظیمی برای مدیران و کارشناسان محترم صنعت پرداخت برگزار گردید.

* هشتمین دوره ی آموزشی BABOK پس از همکاری موفق در برگزاری دوره های بین المللی با همکاری شرکت SWISS Consultant تحت اعتبار انجمن جهانی IIBA در مورخ 17 الی 20 دی ماه 1398 برگزار شد.

* پنجمین دوره ی آموزشی EMV در مورخ 29 آبان الی 1 آذرماه سال 1398 برای مدیران و کارشناسان محترم بانک مرکزی حمهوری اسلامی ایران با موفقیت برگزار شد 

* دومین سری از آزمون بین المللی ITIL 4 Foundation توسط مرکز آزمون بین المللی People Cert تحت اعتبار انجمن جهانی Axelos انگلستان پس از برگزاری موفق چندین نوبت آزمون بین المللی COBIT 5  و ITIL V3 Foundation & Intermediate  تحت اعتبار انجمن جهانی APMG انگلستان در مهر ماه 1398با موفقیت در ایران برگزار شد و مدارک بین المللی مرتبط در اختیار فراگیران محترم قرار گرفت .

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .