شرکای تجاری

PECB

IT House به عنوان نماینده‌ی رسمی شرکت ممیزی و صدور گواهینامه PECB کانادا (Certification Body) به عنوان یکی از متمرکز ترین شرکت های گواهی دهنده

اطلاعات بیشتر »

vanHaren

این انتشارات هلندی به عنوان یکی از بزرگترین و معتبرترین انتشارات کتب مرجع حوزه ی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دنیا شناخته شده می

اطلاعات بیشتر »

Advantio

این شرکت یک ارزیاب رسمی PCI Council است که از طرف این نهاد بین المللی تأیید گردیده و مجاز به ارزیابی و صدور گواهینامه و

اطلاعات بیشتر »

PowerAct

شرکت Power ACT یکی از قدیمی ترین همکاران تجاری IT HOUSE در حوزه ی چارچوب های مرتبط با انجمن جهانی Tmforumآمریکا می باشد. سابقه این

اطلاعات بیشتر »

We Chip Tech

We Chip Techشریک تجاری IT House  به صورت انحصاری در کلیه خدمات مرتبط با استاندارد EMVو Smart Card  ها می‌باشد. یکی از شرکت های موفق

اطلاعات بیشتر »

Orbus Software

IT HOUSE به عنوان نماینده رسمی شرکت نرم افزاری ORBUS انگلستان، قادر به ارائه و پشتیبانی از محصولات نرم افزاری این شرکت با نام تجاری

اطلاعات بیشتر »

Cherwell Software

Cherwell Service Management (CSM) یک راهکار یکپارچه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) آمریکایی است که قابلیت های بسیاری را به منظور پیکره بندی و پیاده

اطلاعات بیشتر »

Axios Systems

Axios Systems اولین تولید کننده راهکارهای نرم افزاری ITSM در جهان است که خود را با بهروش ITIL تطبیق داده و راهکار Assyst v11 را

اطلاعات بیشتر »

Architelco

شرکت Architelco فرانسه یکی از اصلی ترین همکاران تجاری IT HOUSE در ارائه خدمات پژوهشی و مشاوره ای چارچوب های مرتبط با انجمن جهانی Tmforum

اطلاعات بیشتر »

Hermes Infotech

Hermes به عنوان یکی از شرکت های مورد تائید انجمن جهانی تائید ممیزان بین المللی “IRCA انگلستان” قادر به برگزاری کلیه دوره های آموزشی بین

اطلاعات بیشتر »

inCase

شرکت بین المللی IN CASE یکی از شرکت های فعال در حوزه ی ارائه خدمات بین المللی مرتبط با Oracle، Microsoft، Red Hat و IBM

اطلاعات بیشتر »

Fast Lane

شرکت بین المللی Fast Lane یکی از شرکت های فعال در حوزه ی ارائه خدمات بین المللی مرتبط با AI (Artificial Intelligence), CISCO, Vmware, IOT

اطلاعات بیشتر »