چهار بعد (Dimension‌) تعریف شده در ITIL4 چه هستند (بخش اول)؟‌

۴ بعد در ITIL4 به منظور ارایه محصولات و خدمات با کیفیت که برای مشتری خلق ارزش می‌کنند تعریف شده است. 

این ابعاد عبارتند از:

  • Value streams and processes
  • Information and technology
  • Partner and suppliers
  • Organizations and People

عناصر فوق به منظور ارایه و پشتیبانی محصول یا خدمت با کیفیت حیاتی است. هیچ یک از عناصر بالا به تنهایی نمی توانند محصول یا خدمت با کیفیتی را منجر شوند. برای داشتن یک نگاه جامع، درنظر گرفتن تمامی این ابعاد در ارایه خدمات با کیفیت و دارای ارزش مورد نیاز هستند. مدل ۴ بعدی ابزاری است که نگاهی متعادل را درخصوص لحاظ نمودن این ۴ بعد به سازمان ارایه می دهد و از تمرکز بیش‌از اندازه بر یکی از این ۴ بعد پیشگیری می‌کند. 

درنظر گرفتن این ۴ بعد در طراحی خدمات:

توصیه ITIL4 این است که فعالیت‌های مورد نیاز در ارایه ی محصولات و خدمات را در قالب Value Stream مدل نمایند. (Value Stream جریان‌هایی از فعالیت‌ها هستند که به منظور ایجاد ارزش برای مشتری خلق شده اند.) طراحی یک زنجیره ارزش به صورت end-to-end به تمامی کسانی که در این زنجیره فعالیت‌ می‌نمایند،‌ دیدگاهی کلان ارایه می‌نماید. 

این ۴ بعد به پرسنل کمک می کند که فراتر از چشم‌انداز گذشته ITIL به کل یک اکوسیستم بنگرند. تمامی قسمت‌هایی که برای ایجاد ارزش برای مشتری فعالیت می‌کنند دیده شوند.

 

ابن ۴ بعد بر یکدیگر اثرگذار هستند. تغییری در یکی از آن‌ها حتما بر سایر ابعاد اثرگذار است. کوچکترین تغییر بر کل سیستم اثرگذار است. براساس گزارشی از گارتنر: «۸۰٪ از وقفه‌ها (Downtimes) به علتی مرتبط با افراد و فرآیندها ایجاد می‌شوند.» (ونه بر اساس طراحی ضعیف، مشکلات سخت افزاری و یا علل خارجی)

آیا ۴ بعد تعریف شده در ITIL4 به مثابه 4Ps در ITIL v3 هستند؟

این ۴ بعد را می‌توان همان 4Ps در ITIL v3 اما به شکلی توسعه یافته درنظر گرفت. 4P در ITIL v3 شامل:‌ People, Product, Process, Partners بود. جایگاه آن‌ها در ITIL4 به منظور ایجاد نگاهی کلان نسبت به اکوسیستم خدمت ارتقا یافته است. 

در بخش‌های بعدی تلاش می‌کنیم هر یک از این ابعاد را تشریح و باز کنیم. 

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .