Information Security (مدیریت امنیت اطلاعات)

Information Security (مدیریت امنیت اطلاعات)
Haghverdi

هشت قدم به سمت PCI DSS v4

در 31 مارس 2024، PCI DSS نسخه 3.2.1 بازنشسته خواهد شد و انتقال به PCI DSS v4.0 برای سازمان‌هایی که درگیر امنیت داده‌های پرداخت هستند

ادامه »