Business Process Management Body of Knowledge (BPM CBOK®) V4

چارچوب و پیکره دانش مدیریت فرایند کسب و کار BPM CBOK

چارچوب و پیکره دانش مدیریت فرایند کسب و کار BPM CBOK مجموعه ای منظمی است که شامل ترکیبی از مدلسازی، اتوماسیون، اجرا، کنترل، اندازه گیری و بهینه سازی جریان فعالیت کسب کار، برای دستیابی به اهداف سازمان، پوشش سیستم ها ،کارکنان، مشتریان و شرکای داخلی و خارجی سازمان می باشد. دراین دوره ی آموزشی مفاهیم، تعاریف و چارچوب مدیریت فرآیندهای کسب وکار، چرخه عمر از مرحله تدوین استراتژی، طراحی، مدلسازی، بهبود، پیاده‌سازی و کنترل عملکرد فرآیندهای سازمان مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین مدلهای مرجع فرآیندهای استاندارد شده و ابزار نرم‌افزاری مدلسازی و مدیریت زنجیره ارزش فرآیندهای سازمان به صورت عملی آموزش و یک فرآیند نمونه به صورت عملی طراحی، مدلسازی و شبیه‌سازی میگردد. ضمن معرفی استانداردهای مدلسازی EPC‌ و BPMN جزئیات استاندارد BPMN بررسی و مدل فرآیند نمونه بر اساس آن ایجاد میگردد.

اهداف

این دوره ی آموزشی با هدف آشنایی با مفاهیم ذیل مورد ارائه قرار می گیرد:

 • مدیریت فرآیندهای کسب و کار (Business process Management)
 • مدلسازی فرآیند (Process Modelling)
 • تجزیه و تحلیل فرآیند (Process Analysis)
 • طراحی فرآیند (Process Design)
 • اندازه گیری عملکرد فرآیند (Process Performance Management)
 • تحول فرآیند (Process Transformation)
 • سازمان مدیریت فرآیند (Process Management Organization)
 • مدیریت فرآیند های سازمانی (Enterprise Process Management)
 • تکنولوژی مدیریت فرآیندهای کسب و کار (Business process management Technology)
 • بلوغ فرآیندهای کسب و کار (Business process maturity Model)
 • یکپارچگی فرآیندهای کسب و کار (Business process Integration)
 • مدل سازی فرآیندهای کسب و کار (BPMN-Modelling & Notation)
پیش نیاز

این دوره آموزشی پیش نیاز ندارد.

مخاطبان
 • مدیران سیستم های و روش ها
 • مدیران و مالکین فرایندی
 • مدیران کسب و کار
 • حسابرسان
 • مدیران فناوری اطلاعات
سرفصل های دوره

Topic 1: Business Process Management

1.1 Business Process Principles

1.2 BPM Lifecycle

1.3 BPM Professionals

Topic 2: Process Analysis

2.1 Process Analysis

2.2 Techniques of Process Analysis

2.3 Approaches of Process Analysis

Topic 3: Process Modeling

3.1 Process Modeling Notations

3.2 Using Process Models

Topic 4: Process Design & Transformation

4.1 Process Design

4.2 Critical Success Factors for Process Transformation

Topic 5: Process Performance Management

5.1 Effective Process Measures

5.2 Importance and benefits of process performance management

Topic 6: Process Improvement Methodologies

6.1  Alignment of business process and enterprise performance

6.2  Modeling and simulation

6.3 Decision support for process owners and managers

Topic 7: Process Organization & Change Management

7.1  Process Orientation

7.2  Characteristics of the process culture

7.3 Process Management and Governance Roles

7.4 Organizational Change Management

Topic 8: Enterprise Process Management (EPM)

8.1 Enterprise Process Governance

8.2 Process Frameworks

Topic 9:  Business Process Management Systems (BPMS)

9.1  BPM System Architecture

9.2  BPM System Components

اعتباردهنده و مرجع علمی

به شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی گواهی حضور از سوی موسسه ITHOUSE اعطا خواهد شد.

درباره مدرس

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

مسیرآموزشی

این دوره آموزشی مسیر ندارد.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی facebook

دوره های مرتبط:

محصولات مرتبط

زمان باقیمانده جهت ثبت‌نام

00
D
00
H
00
M
00
S

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .

شرکت دوره

به منظور ارسال درخواست ثبت‌نام، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.