خدمات دو

OCM
admin

بانک مرکزی ج.ا.ا

برگزاری دوره‌های آموزشی امنیت اطلاعات و PCIDSS برای بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه و انجام پروژه مشاوره معماری زیرساخت پرداخت NFC

ادامه »