ITAF | IT AUDIT

گواهی مبانی حسابرسی IT ISACA پایه ای از دانش و مهارت را برای تبدیل شدن به یک حسابرس موفق فناوری اطلاعات ایجاد می کند.

امروزه فناوری اطلاعات یکی از توانمندسازهای کلیدی برای سازمان ها به شمار می آید و ارائه اکثر خدمات و اغلب محصولات بدون استفاده از این فناوری قابل تصور نیست. این فناوری گرچه فرصت های بیشماری برای صنایع به همراه دارد، لیکن تهدیدها و آسیب پذیری هایی را نیز ممکن است متوجه آنان نموده است. مدیریت موثر این تهدیدها مستلزم طراحی و اجرای موثر فرآیند مدیریت ریسک فناوری اطلاعات است. از سوی دیگر باید اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات به نحو موثر برای سازمان ها اثربخشی به همراه داشته است. براین اساس حسابرسی فناوری اطلاعات یکی از ابعاد کلیدی حسابرسی داخلی است که اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک فناوری اطلاعات را بررسی نموده، کارایی و اثربخشی و میزان تطابق فناوری اطلاعات با قوانین و مقررات را تضمین خواهد نمود.

اطلاعات بیشتر در سایت اعتبار دهنده:

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram

دوره های مرتبط:

آزمون‌های مرتبط

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .

شرکت در آزمون

به منظور ارسال درخواست ثبت‌نام، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.