PowerAct

شرکت Power ACT یکی از قدیمی ترین همکاران تجاری IT HOUSE در حوزه ی چارچوب های مرتبط با انجمن جهانی Tmforumآمریکا می باشد. سابقه این همکاری انحصاری از سال 2011 میلادی تا کنون است. شرکت Power ACT دارای سطح 4 مشاوره و آموزش (بالاترین سطح) از سوی انجمن جهانی TMF آمریکا است و تجارب بین المللی معتبری را در حوزه های مرتبط دارا می باشد. IT HOUSE توانسته از طریق همکاری و مشارکت با این مجموعه، خدمات مختلفی را به سازمان های ایرانی در تراز استاندارد های بین المللی ارائه نماید.

Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram