نمونه پروژه

کارفرما پروژه:

موضوع همکاری :

خلاصه پروژه :
تحلیل شکاف (Gap Analysis) ، مشاوره پیاده سازی و ممیزی نهایی QSA برای استاندارد امنیت داده در صنایع پرداخت (PCIDSS)

متن معرفی پروژه

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram

دوره های مرتبط:

محصولات مرتبط: