Technology (تکنولوژی)

Cloud
Haghverdi

7 مرحله برای وصله فناوری ابری

تغییر به فناوری ابری با سخت‌افزار کمتر برای نگهداری و مقیاس‌پذیری فوری منابع، می‌تواند بار زیادی را بر دوش شما وارد کند. اما، حتی با

ادامه »
‌Business & Strategy
Haghverdi

استراتژی تحول دیجیتال

ایجاد تغییرات بزرگ در یک سازمان بدون برنامه بسیار دشوار است. پنج حوزه عمده وجود دارد که شرکت ها باید به طور موازی به آنها

ادامه »