آزمون های بین‌المللی

ویژگی‌های آزمون‌های بین‌المللی IT House 

  • مناسب برای مدیران و کارشناسان فناوری و اطلاعات
  • با هدف دریافت مدارک بین المللی معتبر جهت اثبات شایستگی و یا تسهیل شرایط مهاجرت
  • بدون نیاز به پرداخت هزینه های اقامت و ایاب و ذهاب جهت عزیمت به کشورهای منطقه جهت آزمون توسط مراجع رسمی و مراکز آزمون بین المللی
  • با قابلیت رهگیری و استعلام الکترونیکی
  • ارائه پاسخ اولیه (قبولی یا عدم قبولی) ظرف 48 ساعت اولیه متناسب با مرکز آزمون
  • ارائه مدرک الکترونیک e-Certificate 
  • به شکل محدود در داخل ایران (Paper Base)
  • مهلت انجام آزمون: از یک هفته تا یک ماه پس از خرید اعتبار آزمون (BOOKING) در تاریخ مدنظر شما
BABOK (CBAP)
695 €
BABOK (CCBA)
695 €
DevOps Master
435 €