آزمون های بین‌المللی

ویژگی‌های آزمون‌های بین‌المللی IT House 

  • مناسب برای مدیران و کارشناسان فناوری و اطلاعات
  • با هدف دریافت مدارک بین المللی معتبر جهت اثبات شایستگی و یا تسهیل شرایط مهاجرت
  • بدون نیاز به پرداخت هزینه های اقامت و ایاب و ذهاب جهت عزیمت به کشورهای منطقه با قابلیت پرداخت به شکل ریالی 
  • با قابلیت رهگیری در سایت مراجع رسمی و مراکز ازمون بین المللی اعتباردهنده ازمون 
  • ارائه پاسخ اولیه (قبولی یا عدم قبولی) ظرف 48 ساعت اولیه متناسب با مرکز آزمون
  • ارائه مدرک الکترونیک e-Certificate 
  • ارائه مدارک فیزیکی تا حداکثر ۳۰ روز کاری پس از اجرای ازمون
  • ارائه منابع مطالعاتی ازمون به همراه برگزاری چندین پیش ازمون بین المللی به شکل رایگان
  • مهلت انجام آزمون: از یک هفته تا یک ماه پس از خرید اعتبار آزمون (BOOKING) در تاریخ مدنظر شما
  • عدم وجود محدودیت های ملیتی ناشی از تحریم های بین المللی در اجرا ازمون

سوابق برگزاری آزمون‌های بین‌المللی IT House 

نمونه گواهینامه‌های صادر شده برای مشتریان آزمون‌های بین‌المللی در IT House 

1212
1111
1010
0404
0303
0505
0808
0202