آزمون های بین‌المللی

ویژگی‌های آزمون‌های بین‌المللی IT House – دومین تور جامع در سال ۲۰۲۱

پس از برگزاری بیش از 190 آزمون بین المللی در بیش از 19 عنوان از مدل ها، چارچوب ها و استانداردهای بین المللی مراجع رسمی همچون APMG، EXIN، People Cert در سال ۲۰۲۱ برای مدیران و

 کارشناسان متحرم فناوری اطلاعات در داخل ایران به شکل Paper Base دومین تور جامع برگزاری ازمون های بین المللی سال 2021 منطبق با قیمت ها و تخفیفات سال جاری 

(بدون احتساب افزایش هزینه های اعمال شده برای سال 2021) برگزار می گردد.

  • مناسب برای مدیران و کارشناسان فناوری و اطلاعات
  • با هدف دریافت مدارک بین المللی معتبر جهت اثبات شایستگی و یا تسهیل شرایط مهاجرت
  • بدون نیاز به پرداخت هزینه های اقامت و ایاب و ذهاب جهت عزیمت به کشورهای منطقه جهت آزمون توسط مراجع رسمی و مراکز آزمون بین المللی
  • با قابلیت رهگیری و استعلام الکترونیکی
  • ارائه پاسخ اولیه (قبولی یا عدم قبولی) ظرف 48 ساعت اولیه متناسب با مرکز آزمون
  • ارائه مدرک الکترونیک e-Certificate تا حداکثر 7 روز کاری پس از اجرای آزمون
  • به شکل محدود (تا پایان اکتبر سال 2021) در داخل ایران (Paper Base)
  • مهلت ثبت نام و خرید آزمون تا حداکثر مورخ 1400/۰۸/10
  • مهلت انجام آزمون: از یک هفته تا یک ماه پس از خرید اعتبار آزمون (BOOKING) در تاریخ مدنظر شما
BABOK (CBAP)
695 €
BABOK (CCBA)
695 €
DevOps Master
435 €
Open chat