BigData Practical Analytics

مدیریت افزونگی داده پیشرفته

اصطلاح Big Data برای مجموعه داده های حجیم که بزرگ ، متنوع ، با ساختار پیچیده و با دشواریهایی برای ذخیره سازی ، تحلیل و تصویرسازی (نمایش) ، مواجه می باشند مورد استفاده قرار می گیرد.. پروسه تحقیق بر روی داده های حجیم جهت آشکارسازی الگوهای مخفی و راز همبستگی ها و تجزیه و تحلیل آن ها Big Data نامیده میشود. این داده ها از تراکنشهای email ،online ها، ویدئوها، صوتها، کلیک کردن ها، log ها و ارسالها، درخواستهای جستجو، یادداشتها، تعاملات شبکه های اجتماعی، داده های علمی، سنسورها و تلفنهای همراه و برنامه های کاربردی آنها تولید میشوند. این اطلاعات بر روی پایگاه داده ها که به شکل حجیم رشد میکنند، ذخیره میشوند و ضبط، شکل دهی، ذخیره سازی، مدیریت و به اشتراک گذاری، تحلیل و نمایش آنها از طریق ابزارهای نرم افزاری پایگاه داده، دشوار می گردند. پنج اگزا بایت (10 به توان 18 بایت) دیتا تا سال 2003 به وسیله انسان به وجود آمده است. امروزه این مقدار اطلاعات در دو روز تولید میشود. در سال 2012 داده های دنیای دیجیتال به 2.72 زتا بایت ( 10 به توان 21 بایت) توسعه پیدا کرد. پیش بینی میشود که این مقدار هر دو سال ، دو برابر شود وبه حدود 8 زتا بایت داده در سال 2015 میرسیم. مطابق تحقیقاتی که توسط IBM مورد انجام قرار گرفته است روزانه 2.5 اگزا بایت داده تولید میشود و همچنین %90 از داده ها در 2 سال اخیر تولید شده اند. اگر فرض نمائیم یک کامپیوتر شخصی حدود 500 گیگا بایت (10 به توان

9 بایت) داده نگه داری نماید، بنابراین برای ذخیره سازی همه داده های دنیا به حدود 20 میلیارد PC نیاز است. مبتنی بر کلیه اطلاعات فوق ضرورت توجه به مفهوم حجیم داده در روزگار اخیر بیش از هر

زمان دیگری دارای اهمیت می باشد.

اهداف

دوره ی آموزشی کاربردی BIG DATA یک راهنمای کامل است برای کسانی که می خواهند درک کنند که IT چیست و و کاربرد عینی آن در صنعت BIG DATA

و دیگر صنایع جیست ؟

پیش نیاز

BigData Foundation

آشنایی مقدماتی با سیستم عامهل لینهوکس و یکهی از زبان های برنامه نویسی الزامی میباشد

مخاطبان

این دوره برای تمامی افرادی که نقشی در ارائه، کاربری و مدیریت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات دارند، جذاب است. این افراد شامل موارد

ذیل هستند:  ارائه دهندگان خدمات داخلی و خارجی  مشتریان  کاربران

مدیران

 

سرفصل های دوره

Introduction to Hadoop

 •  Hadoop Distributed File System
 •  Comparing Hadoop & SQL
 •  Industries using Hadoop
 •  Data Locality
 •  Hadoop Architecture
 •  Map Reduce & HDFS
 • Hadoop Distributed File System (HDFS)
  • HDFS Design & Concepts
  •  Blocks, Name nodes and Datanodes
  •  HDFS High-Availability and HDFSFederation
  •  Hadoop DFS The Command-LineInterface
  •  Basic File System Operations
  •  Anatomy of File Read, File Write
  •  Block Placement Policy andModes
  •  More detailed explanation aboutConfiguration files
  •  Metadata, FS image, Edit log,Secondary Name Node and SafeMode
  •  How to add New Data Nodedynamically, decommission a Data Node dynamically (Without stopping cluster)
  •  FSCK Utility. (Block report)
  •  How to override defaultconfiguration at system leveland Programming levelMap Reduce Map Reduce Functional Programming Basics Map and Reduce Basics
    How Map Reduce Works
    Anatomy of a Map Reduce JobRun
    Shuffling and Sorting
    Splits, Record reader, Partition,Types of partitions & Combiner  Distributed Cache and HadoopStreaming (Python, Ruby and R)  YARN Sequential Files and Map Files  Map side Join with distributedCache

  Map Reduce Programming – Java Programming

  •  Hands on “Word Count” in Map Reduce in standalone and Pseudo Distribution Mode
  •  Write some Map Reduce programs to solve some real world problemsSpark Basics

  What is Apache Spark? Spark Installation Spark Configuration Spark Context

  Using Spark Shell

  Resilient Distributed Datasets (RDDs) – Features, Partitions, Tuning Parallelism

  Functional Programming with Spark

  Working with RDDs

   

   

  RDD Operations – Transformations and Actions

  Types of RDDs

  Key-Value Pair RDDs – Transformations and Actions

  MapReduce and Pair RDD Operations

  Serialization

  Spark on a cluster

  •  Overview
  •  A Spark Standalone Cluster
  •  The Spark Standalone Web UI
  •  Executors & Cluster Manager
  •  Spark on YARN FrameworkWriting Spark Applications

    

   

  Spark Applications vs. Spark Shell

  Creating the Spark Context Configuring Spark Properties Building and Running a Spark

  Application Logging

  Spark Job Anatomy

اعتباردهنده و مرجع علمی

به شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی گواهی حضور از سوی شرکت IT HOUSE اعطا خواهد شد و در صورت شرکت در آزمون بین المللی این دوره ی آموزشی، گواهی موفقیت از سهوی مرجع

اعتبار دهی EXIN هلند اعطا خواهد شد.

درباره مدرس

تماس بگیرید.

مسیرآموزشی

تماس بگیرید.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی facebook

دوره های مرتبط:

محصولات مرتبط

زمان باقیمانده جهت ثبت‌نام

00
D
00
H
00
M
00
S

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .

شرکت دوره

به منظور ارسال درخواست ثبت‌نام، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.