ITAF | IT AUDIT

IT AUDIT/ITAF | حسابرسی فناوری اطلاعات

امروزه فناوری اطلاعات یکی از توانمندسازهای کلیدی برای سازمان ها به شمار می آید و ارائه اکثر خدمات و اغلب محصولات بدون استفاده از این فناوری قابل تصور نیست. این فناوری گرچه فرصت های بیشماری برای صنایع به همراه دارد، لیکن تهدیدها و آسیب پذیری هایی را نیز ممکن است متوجه آنان نموده است. مدیریت موثر این تهدیدها مستلزم طراحی و اجرای موثر فرآیند مدیریت ریسک فناوری اطلاعات است. از سوی دیگر باید اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاری های صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات به نحو موثر برای سازمان ها اثربخشی به همراه داشته است. براین اساس حسابرسی فناوری اطلاعات یکی از ابعاد کلیدی حسابرسی داخلی است که اثربخشی فرآیندهای مدیریت ریسک فناوری اطلاعات را بررسی نموده، کارایی و اثربخشی و میزان تطابق فناوری اطلاعات با قوانین و مقررات را تضمین خواهد نمود.

اهداف
 • Gain a deep Understanding of ITAF Standards and Guidelines
 • Develop the Skills to plan, perform and report on IT audit and assurance engagements
 • Learn how to apply ethical considerations, maintain independence, and exercise due care in IT auditing
 • understand risk assessment and resource management in IT audit
 • Be proficient in producing various types of audit reports
 • Access and utilize ISACA’s resource, tools, and template effectively
پیش نیاز

آشنایی اولیه با مفاهیم ممیزی مبتنی بر استاندارد ISO 19011 و همچنین حاکمیت شرکتی و فناوری اطلاعات مبتنی بر چارچوب های COBIT & COSO نیاز می باشد.

مخاطبان

این دوره برای تمامی افراد ذیل جذاب می باشد. این افراد شامل موارد ذیل هستند:

 • مدیران ارشد
 • تحلیل گران
 • مدیران فناوری اطلاعات
 • مدیران طرح و برنامه
 • مدیران حسابرسی داخلی
سرفصل های دوره

Module 1: Introduction to ITAF

 • Overview of ITAF standards and Guidelines
 • History and evolution of ITAF

Module 2: General Standards

 • Ethical considerations in IT audit
 • Independence and objectivity
 • Due care, competency, and skill

Module 3:Performance Standards

 • Planning and scoping IT audit engagements
 • Risk assessment and resource mobilization
 • Audit evidence and professional judgment

Module 4: Reporting Standards (1400 Series)

 • Type of audit reports
 • Communication and information dissemination

Module 5: ITAF Guidelines

 • Practical guidance on applying ITAF standards
 • Audit methodologies and approaches
 • Relationship between enterprise activities and IT

Module 6: Examining ISACA Tools and Techniques

 • Utilizing ISACA’s Tools
 • Techniques in a sample IT audit
اعتباردهنده و مرجع علمی

به شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی گواهی حضور از سوی شرکت IT HOUSE اعطا خواهد شد

درباره مدرس
مسیرآموزشی

ندارد.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی facebook

دوره های مرتبط:

محصولات مرتبط

زمان باقیمانده جهت ثبت‌نام

00
D
00
H
00
M
00
S

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .

شرکت دوره

به منظور ارسال درخواست ثبت‌نام، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.