خدمات انفورماتیک

برگزاری دوره‌های آموزشی متعدد و مشاوره EMV و PCIDSS و مشاوره و پیاده‌سازی استاندارد ITIL

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram