Advantio

این شرکت یک ارزیاب رسمی PCI Council است که از طرف این نهاد بین المللی تأیید گردیده و مجاز به ارزیابی و صدور گواهینامه و مستندات قانونی (AOC و ROC) در ارتباط با استانداردهای PCIDSS و PADSS می باشد. این شرکت سومین QSA اروپا از نظر تعداد مشتری مطابق با گزارش VISA Europe در سال 2016 میلادی می باشد. IT HOUSE از سال 1391 شمسی همزمان با شکل گیری مباحث مرتبط با الزامات امنیتی صنعت پرداخت توانسته است با دریافت نمایندگی انحصاری از شرکت های QSA تحت اعتبار انجمن جهانی PCI Council آمریکا همچون (NHL, Kyte, Advantio) خدماتی مختلفی را از جمله مشاوره، ارزیابی و آموزش به سازمان های ایرانی (PSP, Bank) و همچنین سازمان های حاکمیتی همچون شرکت شاپرک، بانک مرکزی ج.ا.ا توسط مشاوران ایرانی و خارجی مورد تائید ارائه نماید.

Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram