Averest

از سال ۲۰۲۳ مجموعه ی IT House افتخار دارد به عنوان شریک تجاری Averest در زمینه ی کلیه دوره های تحت اعتبار ISACA و آزمون های رسمی آن برای جامعه ی ایرانی فعالیت نماید.

IT House امکان برگزاری تمامی آزمون ها و دوره های ISACA را به صورت رسمی در ایران دارا می باشد.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram