Axios Systems

Axios Systems اولین تولید کننده راهکارهای نرم افزاری ITSM در جهان است که خود را با بهروش ITIL تطبیق داده و راهکار Assyst v11 را به عنوان راهکار اصلی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و ITAM را به عنوان ابزار پویش اتوماتیک CI ها در فرآیند CMDB توسعه داده است. این نرم افزار برای 16 فرآیند توسط Pink Elephant براساس بهترین تجارب ITIL مورد تائید قرار گرفته و آن را تبدیل به پیشتاز این صنعت مطابق گزارشات سالانه Gartner نموده است. مؤسس این شرکت خود به عنوان یکی از نویسندگان اصلی ITIL نقش داشته و این شرکت اولین تولید کننده ی نرم افزارهای ITSM بوده است که توسط Pink Elephant مورد تصدیق قرار گیرد. IT HOUSE به عنوان نماینده فروش “Reseller” و تیم اجرایی و فنی “Implementer & Integrator” مورد تائید، از March سال 2011 قابلیت ارائه آن را به سازمان های کارفرمایی در ایران دارا می باشد.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram