Cherwell Software

Cherwell Service Management (CSM) یک راهکار یکپارچه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) آمریکایی است که قابلیت های بسیاری را به منظور پیکره بندی و پیاده سازی IT Service Desk و تمام قابلیت های لازم برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات “ITSM” مورد ارائه قرار می دهد. این نرم افزار برای ۱۱ فرآیند توسط Pink Elephant براساس بهترین تجارب ITIL مورد تائید قرار گرفته است. داشبوردهای قوی و سیستم گزارش دهی قدرتمند از ویژگی های اصلی این محصول می باشد. IT HOUSE به عنوان نماینده فروش “Reseller” و تیم اجرایی و فنی “Implementer & Integrator” مورد تائید، از February سال 2018 قابلیت ارائه آن را به سازمان های کارفرمایی در ایران دارا می باشد.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram