Bureau Veritas

شرکت IT House افتخار دارد شرکت تجاری انحصاری مجموعه‌ی معظم بیرو وریتاس (Bureau Veritas) در ایران باشد.

بیرو وریتاس (Bureau Veritas) یک شرکت جهانی گواهی‌دهنده (Certification Body) خوشنام بوده، که دفتر مرکزی آن در شهر پاریس، فرانسه قرار دارد. این شرکت ارائه‌کننده انواع خدمات بازرسی، کنترل کیفیت و صدور انواع گواهینامه می‌باشد. شمار کارکنان شرکت بیرو وریتاس بیش از ۶۶،۵۰۰ نفر است، که در ۱،۴۰۰ دفتر خدماتی و آزمایشگاه‌های آن، در سراسر جهان فعالیت می‌کنند.

شرکت IT House کلیه خدمات صدور گواهینامه های ISO در حوزه ی استانداردهای فناوری اطلاعات ماننده ISO 27001, ISO 20000, ISO 22301 و … و همچنین برگزاری دوره های رسمی IRCA را از طریق شرکت تجاری خود بیرووریتاس در ایران انجام می دهد.

 

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram