inCase

شرکت بین المللی IN CASE یکی از شرکت های فعال در حوزه ی ارائه خدمات بین المللی مرتبط با Oracle، Microsoft، Red Hat و IBM است. IT HOUSE از ابتدای سال 2018 میلادی عطف به تفاهم نامه همکاری انحصاری فی مابین، نماینده این شرکت در ایران بوده و در صورت نیاز سازمان های کارفرمایی در حوزه ی محصولات مورد اشاره قادر به ارائه خدمات با مشارکت همکاران تجاری بین المللی خود در این مجموعه می باشد.

Share on whatsapp
Share on email
Share on linkedin
Share on telegram