Orbus Software

IT HOUSE به عنوان نماینده رسمی شرکت نرم افزاری ORBUS انگلستان، قادر به ارائه و پشتیبانی از محصولات نرم افزاری این شرکت با نام تجاری “iServer” در حوزه های مختلف کسب و کاری و چارچوب ها و بهروش های مدیریتی در حوزه ی فناوری اطلاعات همچون پلتفرم ارتباطی مدل سازی سازمانی (فرآیند، ساختار، نقش ها، مسئولیت ها و معماری اطلاعات)، معماری سازمانی (Togaf & Archimate)، مدیریت سبد راهبردها (Strategic Portfolio Management)، تحلیل فرآیند های کسب و کار (BPMN)، حاکمیت، ریسک و انطابق (COBIT 5) و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL V3 و دیگر چارچوب ها و بهروش ها مرتبط در ایران است.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram