Orbus Software

IT HOUSE به عنوان نماینده رسمی شرکت نرم افزاری ORBUS انگلستان، قادر به ارائه و پشتیبانی از محصولات نرم افزاری این شرکت با نام تجاری “iServer” در حوزه های مختلف کسب و کاری و چارچوب ها و بهروش های مدیریتی در حوزه ی فناوری اطلاعات همچون پلتفرم ارتباطی مدل سازی سازمانی (فرآیند، ساختار، نقش ها، مسئولیت ها و معماری اطلاعات)، معماری سازمانی (Togaf & Archimate)، مدیریت سبد راهبردها (Strategic Portfolio Management)، تحلیل فرآیند های کسب و کار (BPMN)، حاکمیت، ریسک و انطابق (COBIT 5) و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ITIL V3 و دیگر چارچوب ها و بهروش ها مرتبط در ایران است.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Open chat