We Chip Tech

We Chip Techشریک تجاری IT House  به صورت انحصاری در کلیه خدمات مرتبط با استاندارد EMVو Smart Card  ها می‌باشد.

یکی از شرکت های موفق ارائه دهنده راهکارهای پرداخت و استانداردهای مرتبط شرکت We chip Tech می باشد که IT HOUSE از طریق همکاری با این مجموعه از February سال 2016 توانسته خدمات مختلفی را در حوزه ی Payment به سازمان های فعال در صنعت بانکی ایرانی به شکل موفق ارائه نماید.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram