نحوه انطباق با چندین استاندارد و چارچوب امنیتی

در عصر دیجیتالی که ما در آن زندگی می‌کنیم، جایی که امنیت اطلاعات به یکی از اولویت‌های اصلی تبدیل شده است، شرکت‌های جهانی با چالش پیچیده حفظ امنیت داده‌ها و بهبود وضعیت امنیتی خود مواجه می‌شوند و در عین حال از بسیاری از الزامات ناشی از منابع مختلف (مثلاً قوانین) پیروی می‌کنند. ، پرسشنامه های طرف خارجی، تعهدات قراردادی). استانداردها و چارچوب‌های امنیت اطلاعات فراوانی برای کمک وجود دارد، اما چگونه یک شرکت مطمئن می‌شود که می‌تواند به طور عملی، کارآمد و مؤثر با چندین مورد از آنها به طور همزمان هماهنگ شود؟

در واقع، رعایت تک تک استانداردها یا الزامات بسیار دشوار و زمان بر است. و اگرچه برخی الزامات ممکن است مشابه به نظر برسند، اما همیشه چیزهای کوچکی وجود دارد که آنها را از هم جدا می کند و نیاز به توجه ویژه دارد. برای کارآمدتر کردن انطباق، اجرای یک سیستم مدیریت امنیت اطلاعات جهانی (ISMS) از طریق تعریف یک خط مبنا بسیار مهم است. در ابتدا مدتی طول می کشد، اما در میان مدت و بلند مدت منجر به کارایی قابل توجهی خواهد شد.
انتخاب یک خط پایه

چهار مرحله برای ایجاد یک خط پایه مورد نیاز است:

همه الزامات انطباق با امنیت اطلاعات را در سطح جهانی و کشوری شناسایی و مستند کنید—هنگام تکمیل این مرحله، در نظر بگیرید:

قوانین کشوری (یا گسترده تر) که بر اقدامات خاص امنیت اطلاعات (یعنی کنترل ها) تأثیر می گذارد یا دیکته می کند.
الزامات ناشی از استانداردها به دلیل ماهیت کسب و کار و خدمات ارائه شده، مانند استاندارد امنیت داده صنعت کارت پرداخت هنگام پردازش داده های دارنده کارت
الزامات مشتری و شناخت آنها از استانداردها و چارچوب ها (به عنوان مثال، مشتریانی که سازمان را ملزم به دریافت گواهی سازمان بین المللی استاندارد (ISO) 27001 یا ارائه یک گزارش کنترل سازمان خدماتی (SOC) می کنند)
خط‌ مشی‌ها و رویه‌های داخلی که مطابق با اشتهای رهبری برای ارزیابی ریسک و تهدیدات مربوطه ایجاد شده‌اند.
گواهینامه های داوطلبانه ای که رهبری تصمیم گرفته است به عنوان بخشی از استراتژی امنیت اطلاعات خود دنبال کند

خط پایه کنترل های اختصاصی خود را تعریف کنید—در تعریف این خط مبنا، یک استاندارد مرتبط مانند استانداردهای موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST)، ISO 27001 یا یک استاندارد چارچوب کنترل های ایمن باید به عنوان نقطه شروع استفاده شود و سپس می توان آن را به گونه ای تنظیم کرد. شرکت. هنگام انتخاب استاندارد پایه، در نظر بگیرید:

جغرافیایی که شرکت در آنها ردپای بیشتری دارد (به عنوان مثال، گزارش‌های NIST و SOC 2 در ایالات متحده محبوب‌تر هستند و ISO 27001 در اروپا محبوب‌تر است)
چیزی که اکثر مشتریان به دنبال آن هستند یا به عنوان بهترین روش شناخته می شوند
فرهنگ سازمانی برای اطمینان از حمایت لازم از سوی رهبری

هر کنترل را با الزامات انطباق متفاوتی که در مرحله 1 شناسایی کرده‌اید ترسیم کنید—به این ترتیب، زمانی که یک خودارزیابی یا ممیزی داخلی یا خارجی بر خلاف خط مبنا اجرا می‌شود، یک کنترل آشکارا مؤثر خط مبنا شواهدی از اثربخشی در برابر الزامات انطباق نقشه‌برداری شده را نشان می‌دهد. .
اطمینان حاصل کنید که هرگونه الزام انطباق شناسایی شده به عنوان فاقد کنترل نقشه‌برداری شده در خط مبنا اضافه شده است.

توسعه طرحی برای پیگیری گواهینامه های جهانی ISMS

تأیید ISMS جهانی برای نشان دادن به طرف های علاقه مند مفید است که رویکرد امنیت اطلاعات واقعاً کارآمد است و مؤسسات صدور گواهینامه مستقل نیز آن را تأیید می کنند. از آنجایی که نهادهای صدور گواهینامه به دنبال انطباق با یک استاندارد در یک زمان خواهند بود (حداقل در بیشتر موارد)، توسعه طرحی که سفر خط پایه کنترل را ارائه می دهد که در هر کشوری که ISMS جهانی در آن اجرا می شود، به شواهد انطباق با آن کمک می کند. استاندارد در هر کشور برای توسعه طرح اولیه:

معیارهای اجرای کنترل را برای هر کنترل خط مبنا تعریف کنید. مطمئن شوید که معیارهای اثربخشی طراحی و پیاده سازی را لحاظ کنید.
برای هر کنترل، شاخص‌های خاص، قابل اندازه‌گیری، قابل دستیابی، قابل اعتماد و به موقع (SMART) و معیارهای اثربخشی آن‌ها را تعریف کنید تا بتوان آن را به عنوان شواهدی از انطباق گزارش کرد.
وظایف زمان‌بندی شده را بر اساس معیارها و الزامات گزارش‌دهی شاخص تعریف کنید و مالکان را برای اجرا تعیین کنید. اطمینان حاصل کنید که وظایف مورد نیاز برای اجرای مداوم یا دوره ای (مثلاً فصلی) مستند هستند و مالکان مسئولیت جمع آوری شواهد و اندازه گیری ها را دارند.
با حسابرس اصلی از نهاد صدور گواهینامه تماس بگیرید و طرحی را برای اجرای ISMS جهانی با استفاده از خط مبنا کنترل به آنها ارائه دهید تا موافقت آنها را دریافت کنید که این برای اثبات انطباق با استانداردی که آنها بر اساس آن حسابرسی می کنند کافی است.

رعایت تک تک الزاماتی که برای شما پیش می آید چالش برانگیز است. پیاده‌سازی خط پایه و طرح اولیه کنترل پیشنهادی باید به پیاده‌سازی ساده‌تر یک ISMS جهانی در سراسر شرکت و توانایی نظارت و شواهد انطباق با تنها یک چارچوب – شما کمک کند. این امر باعث افزایش کارایی در مدیریت اشخاص ذینفع، از جمله مشتریان و نهادهای صدور گواهینامه می شود، چیزی که رهبری یک شرکت همیشه برای آن تلاش می کند.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .