Statistical analysis of Data & Data Analysis

تحلیل داده ها | Statistical analysis of Data & Data Analysis

نقش داده در کسب‌وکارهای امروز، روز به روز پررنگ‌تر می‎شود. داده‌ها به ما کمک می‌‎کنند تا اطلاعات مشتریان را جمع‌آوری و درک کنیم و با تحلیل آن‏‌ها، فرایندهایمان را بهبود بخشیم. آن‌ها می‌توانند شهود ما را ثابت یا رد کنند و باعث شوند تصمیم‌های مطمئن‌تری بگیریم. در دوره آشنایی با تحلیل داده و تحلیل آماری داده، یاد می‎‌گیریم که چطور یک مسئله را با استفاده از داده‌‎ها و روش‎‌های آماری «حل کنیم».

اهداف
 • تصمیم گیری و داده
 • جمع آوری داده
 • پاک سازی داده
 • تصمیم سازی
 • آمار توصیفی
 • مقدمه ای بر احتمال و توزیع های احتمالی
 • توزیع نمونه گیری
 • برآورد نقطه ای و بازه ای
 • آزمون فرضیه
پیش نیاز

ندارد.

مخاطبان
 • متخصصان علم داده
 • تحلیل گران داده
 • تحلیل گران کسب و کار
 • مدیران سیستم های اطلاعاتی
سرفصل های دوره

بخش اول: تصمیم گیری و داده

 • تصمیم گیری در کسب و کار
 • تصمیم گیری داده محور
 • مثال هایی از روش های آماری
 • تعریف روش های تحلیلی کسب و کار
 • نمونه گیری
 • ویژگی های یک نمونه گیری قابل استناد
 • انواع نمونه گیری
 • انواع داده

بخش دوم: جمع آوری داده

 • تاثیر داده
 • مقدمات جمع آوری داده
 • ذخیره سازی داده

بخش سوم: پاک سازی داده

 • تاثیرات پاک سازی داده
 • مقدمه ای بر مفهوم انتخاب فرمان
 • اعتبار سنجی داده
 • توابع تجمعی

بخش چهارم: تصمیم سازی

 • تصمیم سازی
 • سلسله مراتب تجزیه و تحلیل داده
 • شاخص ها
 • تحلیل داده کاربردی
 • قصه گویی با داده

بخش پنجم: آمار توصیفی

 • جدول فراوانی
 • مثال جدول فراوانی در R
 • انواع نمودارها
 • مثال نمودارها در R
 • درک شاخص های استاندارد آماری
 • شاخص های مرکزی
 • شاخص های پراکندگی
 • شاخص های شکل توزیع

بخش ششم: مقدمه ای بر احتمال و توزیع های احتمالی

 • مروری بر کلیدواژه ها
 • نمایش پیشامدها
 • تعریف احتمال
 • فرمول های اصلی احتمال
 • مثال هایی از مسائل احتمال
 • احتمال شرطی
 • توزیع های احتمالی
 • متغیر تصادفی
 • توزیع های احتمال گسسته
 • توزیع احتمال دوجمله ای
 • حل مثال توزیع احتمال دوجمله ای در R
 • توزیع فوق هندسی
 • توزیع هندسی
 • توزیع پواسن
 • آزمون استفاده از توزیع پواسن
 • توزیع های احتمال پیوسته
 • توزیع نرمال
 • سطح زیر منحنی نرمال و توزیع نرمال استاندارد
 • مثال توزیع نرمال
 • آزمون نرمال بودن توزیع
 • تبدیل به توزیع نرمال
 • استفاده از توزیع نرمال برای تقریب زدن
 • توزیع نمایی
 • سطح زیر منحنی نمایی
 • آزمون توزیع نمایی

بخش هفتم: توزیع نمونه گیری

 • تعریف های اولیه
 • توزیع نمونه تصادفی
 • ایجاد توزیع نمونه تصادفی
 • تئوری حد مرکزی
 • مثال از تئوری حد مرکزی

بخش هشتم: برآورد نقطه ای و بازه ای

 • ویژگی‌های یک برآوردکننده خوب
 • مثال از برآوردکننده نقطه‌ای
 • برآوردکننده بازه‌ای
 • مفهوم بازه اطمینان
 • برآورد بازه ای میانگین- بخش اول
 • برآورد بازه ای میانگین- بخش دوم
 • برآورد بازه‌ای واریانس
 • برآورد بازه‌ای نسبت

بخش نهم:  آزمون فرضیه

 • مثال هایی از کاربرد آزمون فرضیه
 • فرضیه چیست؟
 • مفهوم آزمون فرضیه
 • خطای نوع اول و دوم
 • مقدار آلفا، بتا و اندازه تاثیر
 • مراحل آزمون فرضیه
 • آزمون فرضیه برای میانگین یک جامعه -بخش اول
 • آزمون فرضیه برای میانگین یک جامعه -بخش دوم
 • آزمون فرضیه برای میانگین با استفاده از آزمون t در R
 • آزمون فرضیه برای میانگین دو جامعه
 • مثال ارزیابی عملکرد متصدیان مرکز تلفن
 • مثال بررسی اثر یک دوره توان‌مندسازی
 • آزمون فرضیه برای مقایسه واریانس
 • آزمون فرضیه برای مقایسه نسبت و مثال تحلیل عملکرد تبلیغات آنلاین
 • درباره P-Hacking
اعتباردهنده و مرجع علمی

به شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی گواهی حضور از سوی شرکت IT HOUSE اعطا خواهد شد

درباره مدرس
مسیرآموزشی

ندارد.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی facebook

دوره های مرتبط:

محصولات مرتبط

زمان باقیمانده جهت ثبت‌نام

00
D
00
H
00
M
00
S

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .

شرکت دوره

به منظور ارسال درخواست ثبت‌نام، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.