ArchiMate® v3.1 Combined Level 1 & 2

استاندارد معماری سازمانی چابک در سازمان های فاوا TOGAF V10 (DIGITAL Enterprise Architecture)

با توسعه سرویس گرایی به عنوان یک رویکرد و روند غالب در اکثر حوزه های فناوری اطلاعات ضرورت بکارگیری یک روش نظام مند و سازگار به منظور مدل سازی سرویس های فناوری اطلاعات در پیوند با سایر لایه های سرویس در سازمان نیاز به استفاده از یک زبان مدل سازی ویژه معماری سازمانی را که بتواند به عنوان یک زبان مشترک بین دوره حوزه ی EA و ITSMعمل نمایند پیش ازپیش پر اهمیت نمود. Archimate یک زبان یا تکنیک مدل سازی است که اختصاصا برای استفاده در مدل سازی معماری سازمانی طراحی شده است. انگیزه اساسی برای طراحی Archimate فراهم آوردن یک روش سازگار برای مدل سازی و توصیف همه لایه ها و حوزه ها معماری در یک سازمان با تاکید بر مفهوم سرویس به عنوان عنصر میانی و یکپارچه کننده این لایه ها است. توصیفات معماری در Archimate مبتنی بر یک ابر مدل صورت می گیرد که عناصر آن در سه لایه Business، Application و Technology دسته بندی شده اند. عناصر هر یک از این لایه ها، ارزش لازم برای کارکرد لایه بالایی خود را از طریق مجموعه ای سرویس ها فراهم می کند که به عنوان رابط و میانجی بین دو لایه عمل می نمایند. Archimate در تعامل و سازگاری با مدل معماری سازمانی TOGAF است به نحوی که در نسخه 2 این استاندارد، توضیحات نسبتا دقیق و جامعی برای استفاده از Archimate در چرخه ADM که متدولوژی توسعه معماری سازمانی در TOGAF است مورد اشاره قرار گرفته است.

اهداف
 • آشنایی با زبان مدل سازی Archimate
 • اشنایی با سرویس گزایی و لایه های معماری در زبان Archimate
 • معرفی مفاهیم دیدگاه معماری در Archimate
 • مدل سازی با ابزار Archi یا سایر ابزارهای معماری
 • ارتباط ADM در مدل TOGAF با Archimate
 • مطالعه موردی مدلسازی با Archimate
پیش نیاز
هیچ پیش نیاز رسمی برای این دوره آموزشی وجود ندارد داشتن درک حداقلی از مفاهیم مدیریت

IT

برای شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی مفید می باشد
مخاطبان

این دوره ی آموزشی برای افرادی که نیازمند کسب اطلاعات پایه در خصوص درک

مدل معماری سازمانی Archimate بوده و همچنین مشاوران و کارشناسان حرفه ای که در حوزه طراحی، برنامه ریزی و اجرای پروژه های معماری سازمانی فعالیت دارند مفید بوده و قابل پیشنهاد است.

سرفصل های دوره
  • The Basic Concepts and key terminology of Enterprise Architecture and the ArchiMate modeling language
  • The Language Structure
  • The generic meta model
  • How to apply and use the generic meta model
  • The core set of relationships defined in the language
  • How to apply the set of relationships defined in the language
  • The Motivation elements of the language
  • How to apply the motivation elements of the language
  • The Strategy elements of the language
  • How to apply the Strategy elements of the language
  • The elements of the Business Layer
  • How to apply the elements of the Business Layer
  • The elements of Application Layer
  • How to apply the elements of the Application Layer
  • The elements of the Technology Layer
  • How to apply the elements of the Technology Layer
  • The Physical elements
  • How to apply the Physical elements
  • The concepts of cross-layer modeling
  • How to apply the concepts of cross-layer modeling
  • The Implementation and Migration elements of the language
  • How to apply the Implementation and Migration elements of the language
  • The viewpoint mechanism
  • How to apply the viewpoint mechanism
اعتباردهنده و مرجع علمی

به شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی گواهی حضور از سوی موسسه ITHOUSE تحت اعتبار PECB کانادا اعطا خواهد شد. همچنین شرکت کنندگان در آزمون بین المللی پایان دوره در صورت موفقیت در آزمون بین المللی گواهی رسمی و بین  الملی از سوی انجمن جهانی
Open Group انگلستان دریافت خواهند کرد.

درباره مدرس

دکتر هومن تصدیقی

مسیرآموزشی

این دوره مسیر آموزشی ندارد.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی facebook

دوره های مرتبط:

محصولات مرتبط

زمان باقیمانده جهت ثبت‌نام

00
D
00
H
00
M
00
S

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .

شرکت دوره

به منظور ارسال درخواست ثبت‌نام، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.