DMBOK Foundation

Data Management Body of Knowledge | چارچوب مدیریت داده

در دنیای دیجیتال امروزی داده “DATA” یکی از کلیدی ترین دارایی های هر سازمانی است. داده “DATA” و اطلاعات “Information” درک درستی از وضعیت مشتریان، محصولات و خدمات برای سازمان های ایجاد می نمایند و به سازمان ها کمک می نمایند تا نوآور شده و هر چه بیشتر اهداف استراتژیک خود را برنامه ریزی و اجرا نمایند. تعداد کمی از سازمان ها از داده های خود به عنوان یک دارایی کلیدی، خلق ارزش می نمایند. مدیریت داده “DATA Management” مفهومی است که با برنامه ریزی، سیاست گذاری و ساخت بهروش در ارائه، کنترل و نگهداری در طول چرخه ی عمر داده “LIFE CYCLE” منجر به خلق و دستیابی به ارزش ناشی از داده و اطلاعات در سازمان می گردد. این دوره ی آموزشی به اصول تعریف شده در چارچوب DMBOK V 2.0 که بخش های مختلف و وسیعی از فرآیند مدیریت اطلاعات همچون موارد اشاره شده در ذیل را شامل می شود، اشاره می نماید.

اهداف

این دوره ی آموزشی به اصول تعریف شده در چارچوب DMBOK V 2.0 که بخش های مختلف و وسیعی از فرآیند مدیریت اطلاعات را شامل می شود اشاره می کند.  همچنین در این دوره ی آموزشی سعی می شود روش ها و تکنیک های مورد نیاز برای تحلیل، بالغ سازی و پیاده سازی راهکارهای مدیریت اطلاعات در سازمان ها در محدوده ی موضوعات ذیل مورد اشاره و بررسی قرار گیرد.

 • DATA MANAGEMENT
 • DATA Handling Ethics
 • DATA Governance
 • DATA Architecture
 • DATA Modeling and Design
 • DATA Storage and Operation
 • DATA Security
 • DATA Integration and Interoperability
 • Document and Content Management
 • Reference and Master Data
 • DATA Warehousing and Business Intelligence
 • Metadata Management
 • DATA Quality
 • BIG DATA and Data Science
 • DATA Management Maturity Assessment
 • DATA Management Organization and Role Expectations
 • DATA Management and Organizational Change Management
پیش نیاز

پیش نیاز رسمی برای این دوره وجود ندارد اما شرکت کنندگان می توانند با دانش حداقلی در خصوص مفاهیم مدیریت داده و اطلاعات و یا اشنایی با مفاهیم COBIT، DSBOKحضور بهتری را در این دوره ی آموزشی تجربه نمایند

مخاطبان

این دوره برای تمامی افرادی که نقشی در ارائه، کاربری و مدیریت اطلاعات دارند، جذاب است. این افراد شامل موارد ذیل هستند:

 • مدیران و معماران اطلاعات
 • طراحان و معماران داده
 • طراحان و معماران سازمانی
 • مدیران کیفیت و حاکمیت داده
 • تحلیل گران کسب و کار
 • مدیران IT و راهبران تکنولوژی در سازمان
سرفصل های دوره

Introduction to the DMBoK

 • What is the DMBoK, its intended purpose and audience.
 • Changes in DMBoK 2.0, and the relationship of the DMBoK with other frameworks (TOGAF / COBIT etc.).
 • DAMA CDMP professional certification overview & CDMP exam coverage by DMBoK section.

Data Governance

 • Why Data Governance is at the heart of successful Information Management.
 • A typical DG reference model
 • DG roles & responsibilities, the role of the Data Governance Office (DGO) & its relationship with the PMO.
 • How to get started with Data Governance.

Data Quality Management

 • The Dimensions of Data Quality, policies, procedures, metrics, technology and resources for ensuring Data Quality is measured and ultimately continually improved.
 • A DQ reference model & how to apply it.
 • Capabilities & functionality of tools to support Data Quality management.

Master & Reference Data Management

 • The differences between Reference & Master Data.
 • Identification and management of Master Data across the enterprise.
 • 4 generic MDM architectures & their suitability in different cases.
 • MDM maturity assessment to consider business procedures for MDM and the provision and appropriateness of MDM solutions per major data subject area.
 • How to incrementally implement MDM to align with business priorities.

Data Warehousing & BI Management

 • Provision of Business Intelligence (BI) to the enterprise and the manner in which data consumed by BI solutions and the resulting reports are managed. Particularly important if the data is replicated into a Data Warehouse.
 • Types of BI, DW and Analytics.

Data Modelling & Metadata Management

 • Provision of metadata repositories and the means of providing business user access and glossaries from these.
 • The development, use and exploitation of data models, ranging from Enterprise, through Conceptual to Logical, Physical and Dimensional.
 • Maturity assessment to consider the way in which models are utilized in the enterprise and their integration in the System Development Life Cycle (SDLC).

Data Integration & Architecture Management

 • What are the business (and technology) issues that Data Integration is seeking to address, the different styles of Data Integration, their applicability and implications.
 • The approaches, plans, considerations and guidelines for provision of Data Integration and access.
 • Consideration of P2P, ETL, CDC, Hub & Spoke, Service-orientated Architecture (SOA), Data Virtualization and assessment of their suitability for the particular use cases.

Data Lifecycle Management

 • Proactive planning for the management of Data across its entire lifecycle from inception through, acquisition, provisioning, exploitation eventually to destruction. This IM discipline and its maturity assessment determine how well this is planned for and accomplished.

Data Risk Management, Security & Privacy

 • Identification of threats and the adoption of defences to prevent unauthorized access, use or loss of data and particularly abuse of personal data.
 • Exploration of threat categories, defence mechanisms & approaches, and implications of security & privacy breaches.
 • Identification of risks (not just security) to data and its use, together with risk mitigation, controls and reporting.

Regulatory Compliance

 • The polices and assurance processes that the enterprise is required to meet.
 • Adapting to the changing legal and regulatory requirements related to information and data.
 • Assessing the approach to regulatory compliance & understanding the sanctions of non-compliance.

Data Management Tools & Repository

 • Examination of the categories of tools supporting the IM disciplines.
 • How to select the appropriate toolset.
 • Discussion of an example policy for use of specific technology to ensure consistency and interoperability across the enterprise.
اعتباردهنده و مرجع علمی

به شرکت کنندگان در این دوره ی آموزشی گواهی حضور از سوی شرکت IT HOUSE (NISICT) تحت اعتبار شرکت PECB کانادا اعطا خواهد شد.

محتوای مورد استفاده در این دوره ی آموزشی آخرین ویرایش از الگوها و استاندارهای ارائه شده توسط انجمن جهانی DAMA-DMBOK International  آمریکا می باشد که  دارای درجه کیفی مطلوب از این انجمن جهانی می باشد.

درباره مدرس

دکتر هومن تصدیقی

مسیرآموزشی

ندارد.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی facebook

دوره های مرتبط:

محصولات مرتبط

زمان باقیمانده جهت ثبت‌نام

00
D
00
H
00
M
00
S

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .

شرکت دوره

به منظور ارسال درخواست ثبت‌نام، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.