ISO 33072:2016 Security Maturity & Capability Assessment

استاندارد ارزیابی بلوغ امنیت اطلاعات و ارزیابی قابلیت‌ها

مدل بلوغ امنيت اطلاعات به‌عنوان ابزاري جهت ارزيابي توانايي سازمان‌ها براي مطابقت با اهداف امنيت، يعني، محرمانگي، يكپارچگي و در دسترس‌بودن و جلوگيري از حملات و دستيابي به مأموريت سازمان علي‌رغم حملات و حادثه‌ها مي‌باشد. نتایج ارزیابی نشان می‌دهد که سازمان‌هایی که سرمایه‌گذاری‌های امنیتی را در پیش رو دارند، باید ضرورت به‌كارگيري امنيت اطلاعات در سازمان توسط مديران عالي را درك شده باشد، و علاوه بر اقداماتي که در زمينه امنيت محيط فيزيكي، شبكه و كامپيوتر‌هاي شخصي و كنترل‌هاي دسترسي و رمزنگاري صورت می گیرد می بایست آموزش و فرهنگ‌سازی لازم در سازمان های نیز انجام شود. هدف از این دوره ی آموزشی ارائه مدل بلوغ امنیت اطلاعات برای پایش اجرای امنیت در سازمان‌ها و ارائه بهترین شیوه‌های پیاده‌سازی امنیت است. مدل بلوغ امنیت اطلاعات يك نقطه شروع براي پياده‌سازي امنيت، يك ديدگاه عمومي از امنيت و يك چارچوب براي اولويت‌بندي عمليات، فراهم مي‌سازد.

اهداف
 • آشنایی با مفاهیم قابلیت
 • آشنایی با مفاهیم بلوغ
 • آشنایی با مفاهیم امنیت اطلاعات
 • آشنایی با روش های ارزیابی بلوغ
 • آشنایی با سطوح بلوغ
پیش نیاز

پیش نیاز رسمی برای این دوره وجود ندارد

مخاطبان

این دوره ی آموزشی برای کلیه علاقه مندان به امنیت اطلاعات و ارزیابی بلوغ آن از جمله مدیران فناوری اطلاعات، مدیران حسابرسی داخلی،  مدیریان سیستم ها و روش ها کاربرددارد

سرفصل های دوره

Over View of the Process Assessment Model

 • Introduction to Overview
 • Structure of the Process Assessment Model
 • Processes
 • Process Dimension
 • Capability Dimension
 • Assessment Indicators
 • Process Capability Indicators
 • Process Performance Indicators
 • Measuring Process Capability

The Process Dimension and Process Performance Indicators

 • Assets Management
 • Capacity Management
 • Change Management
 • Communication Management
 • Configuration Management
 • Documentation Management
 • Equipment Management
 • Human Resource employment Management
 • Human Resource Management
 • Improvement
 • Incident Management
 • Infrastructure and work environment
 • Internal Audit
 • Leadership
 • Management review
 • Non-conformity management
 • Operational Implementation and control
 • Operation Planning
 • Performance evaluation
 • Product/Service/Release
 • Product/Service/System requirement
 • Risk and opportunity management
 • Service Availability management
 • Service continuity management
 • Supplier management
 • Technical data preservation and recovery

Process Capability Indicators

 • Process capability Levels and process attribute
 • Process capability Level 0: Incomplete process
 • Process capability Level 1: Performed process
 • Process capability Level 2: Managed process
 • Process capability Level 3: Established process
 • Process capability Level 4: Predictable process
 • Process capability Level 5: Innovation process
 • Related processes for process attributes

Conformity of the process assessment model

 • Requirements for process assessment models
 • Process assessment model scope
 • Requirements for process assessment models
 • Assessment indicators
 • Mapping process assessment models to process reference models
 • Expression of assessment results

Input and output characteristics

 • Generic input and outputs
 • Specific inputs and outputs

Association between base practice and ISO/IEC 27001 Requirements

 • Associations of base practice with requirements
 • Association of requirements with base practice
 • Base practice that have no associated requirements
اعتباردهنده و مرجع علمی

ISO مرجع علمی

درباره مدرس

مدرس ایرانی IT House

مسیرآموزشی

ندارد

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی facebook

دوره های مرتبط:

محصولات مرتبط

زمان باقیمانده جهت ثبت‌نام

00
D
00
H
00
M
00
S

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .

شرکت دوره

به منظور ارسال درخواست ثبت‌نام، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.