چهار بعد (Dimension‌) تعریف شده در ITIL4# چه هستند (بخش دوم)؟‌

در بخش اول درباره‌ی ابعاد مطرح شده در ITIL4 صحبت کردیم. در این بخش به تشریح هر یک از این ۴ بعد پرداخته و محتوای آن را بیان می‌کنیم:

بعداولسازمانوافراد (Organizations & People):

این بعد تلاش می‌کند لزوم بررسی عنصر افراد را در ارایه‌ی خدمات را هنگامی که طراحی،‌ ارایه و تغییر می‌نمایند، تشریح کند. دخالت افراد در بسیاری از فرآیندهای ارایه‌ی خدمات حیاتی است. این افراد شامل:‌ کارمندان، مدیران،‌ مشتریان، تامین‌کنندگان و تمامی افرادی می‌شود که در خلق و مصرف خدمات دخیل هستند. اصلی‌ترین ملاحظات درخصوص بعد سازمان و افراد عبارتند از:

  • ساختارسازمانی: آیا ساختار سازمانی شما (سلسله مراتب، تیم‌ها، نقش‌ها و مسئولیت‌ها) با خلق ارزش گره خورده‌اند؟ آیا فعالیت‌ها به صورت شفافی با نقش‌ها مرتبط شده‌اند؟ 
  • حاکمیت: آیا ساختار حاکمیتی سازمان شما تعادلی بین انعطاف‌پذیری و ریسک قائل است؟ آیا افراد درخصوص تصمیم‌گیری و تطبیق دادن فعالیت‌های خودشان در شرایط مختلف به میزان کافی آزادی عمل دارند؟
  • فرهنگ: آیا فرهنگ سازمانی شما مشارکت مندانه است؟ آیا افراد بر ارایه‌ی ارزش به مشتری و فرآیندهای عملیاتی سازمان تمرکز دارند؟ 
  • ظرفیت: آیا افراد کافی برای پشتیبانی از Practice ها و Capabilityها در سازمان شما موجود است؟‌ آیا کمبود نیروی انسانی موجبات اخلال در جریان ارائه‌ی ارزش به مشتری می‌شود؟ 
  • صلاحیت: آیا افراد سازمان شما به منظور عملیات و مدیریت خدمات و جریان خلق و ارائه‌ی ارزش به مشتری آموزش اثربخش دیده‌اند؟ در چه مواردی ضعف‌ها از طریق آموزش قابل رفع می‌باشند؟
  • تلاقیتیم‌ها: در چه مواردی ارتباط رو-در-رو بین افراد از طریق فیزیکی و یا مجازی ایجاد می شود؟ آیا چنین اتفاقی پشتیبان خلق و ارائه‌ی ارزش در سازمان شماست؟ 

در بخش بعد سایر ابعاد را بررسی خواهیم کرد.

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .