Service Desk Manager

این دوره از یازده ماژول تشکیل شده است:

تعریف الزامات استراتژیک – برنامه ریزی برای توسعه استراتژیک میز خدمات در چارچوب اهداف کلی کسب و کار یک سازمان.
توسعه یک نقش استراتژیک – استراتژی ها و تکنیک های یک عملیات پشتیبانی موفق را که با اهداف کلی کسب و کار سازمان ادغام شده است، تعریف کنید.
مهارت های ضروری مدیریت – مهارت های کلیدی مدیریت تجاری از جمله یکپارچه سازی خدمات فناوری اطلاعات، موارد تجاری، مدیریت مالی، مسئولیت های استراتژیک، تعریف فرآیندها و رویه ها، تجزیه و تحلیل شکاف، مدیریت پروژه، رفتارها و ارتباطات را بررسی کنید.
یکپارچه سازی میز خدمات – نیاز به ایجاد رابطه و شبکه را شناسایی کنید، به اهداف فناوری اطلاعات و کسب و کار کمک کنید، بهبود مستمر و ارزیابی بهترین گزینه منبع یابی.
ارتقاء میز خدمات – اهداف تبلیغاتی، استراتژی ها و تاکتیک ها را برای میز خدمات برنامه ریزی کنید.
فعالیت‌های تضمین کیفیت – برنامه‌ها و شیوه‌های QA از جمله نظرسنجی‌های رضایت‌مندی، معیارسنجی، روش‌های نظارت، مدل‌های ارائه خدمات و مدیریت منابع را مرور کنید.
مدیریت مؤثر ابزارها و فناوری‌ها – بازار فناوری میز خدمات، ACD و CTI، کانال‌های ارتباطی ارائه خدمات، سلف سرویس و خود درمانی را بررسی و ارزیابی کنید.
جذب کارکنان، حفظ و توسعه – برنامه های استخدام موثر، مهارت های اصلی، توسعه کارکنان، روابط موثر با تیم ها و افراد را بررسی کنید.
انگیزه – ایجاد استراتژی های پاداش و شناخت، برنامه های رضایت کارکنان و مشتریان، مدیریت عملکرد، انگیزه کارکنان، محیط کار.
رهبری و مدیریت – کشف کنید که چگونه یک رهبر و مدیر موثر باشید، پیشرفت حرفه ای خود را بهبود بخشید و مهارت های کار تیمی، مربیگری، راهنمایی و مدیریت استرس را تقویت کنید.

اطلاعات بیشتر در سایت اعتبار دهنده:

به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram

دوره های مرتبط:

آزمون‌های مرتبط

برای دانلود لطفا ایمیل خود را وارد نمایید .

شرکت در آزمون

به منظور ارسال درخواست ثبت‌نام، لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

همکاران ما در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.