آزمون

CobiT
Haghverdi

COBIT 2019 Design and Implementation

گواهی طراحی و پیاده سازی COBIT® بر اساس تخصص شما نه تنها در درک COBIT، بلکه در اجرای چارچوب پذیرفته شده جهانی برای به حداکثر

ادامه »
ITIL
Haghverdi

ITIL 4 Specialist: Implement and Control

ماژول تمرین ترکیبی ITIL 4 Specialist: Plan, Implement and Control برای متخصصان فناوری اطلاعات است که با هدف ایجاد همکاری متقابل خوب و جریان های

ادامه »
ITIL
Haghverdi

ITIL 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil

ماژول تمرین ترکیبی ITIL 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfill برای متخصصان فناوری اطلاعات است که با هدف ایجاد یک همکاری متقابل خوب و جریان

ادامه »
ITIL
Haghverdi

ITIL 4 Specialist: Collaborate, Assure & Improve

ماژول تمرین ترکیبی ITIL 4: Collaborate, Assure and Improve برای متخصصان فناوری اطلاعات است که با هدف ایجاد همکاری متقابل خوب و جریان های ارزش

ادامه »
ITIL
Haghverdi

ITIL 4 Specialist: IT Asset Management

ماژول ITIL 4 Specialist: IT Asset Management برای متخصصان فناوری اطلاعات است که در مدیریت هزینه ها و ریسک ها، نظارت و اطمینان از انطباق

ادامه »
ITIL
Haghverdi

ITIL 4 Specialist: Business Relationship Management

ماژول ITIL 4 Specialist: Business Relationship Management برای متخصصان فناوری اطلاعات است که در ایجاد و پرورش روابط بین ارائه‌دهندگان خدمات و سازمان‌های مصرف‌کننده و

ادامه »
Data Center Management
Haghverdi

Certified TIA-942 Lead Auditor (CTLA)

CTLA® یک دوره 3 روزه است که برای ارائه دانش و مهارت برای تبدیل شدن به یک حسابرس اصلی طراحی شده است که قادر به

ادامه »
Data Center Management
Haghverdi

(CDCE) Certified Data Center Expert

CDCE® گواهینامه برتر برای متخصصان مرکز داده در طراحی/ساخت مرکز داده و زمینه های مرتبط است. این دوره 5 روزه برای آماده سازی شرکت کنندگان

ادامه »
IT Audit (حسابرسی فناوری اطلاعات)
Haghverdi

ITAF | IT AUDIT

گواهی مبانی حسابرسی IT ISACA پایه ای از دانش و مهارت را برای تبدیل شدن به یک حسابرس موفق فناوری اطلاعات ایجاد می کند. امروزه

ادامه »
Information Security (مدیریت امنیت اطلاعات)
Haghverdi

CISA

گواهینامه Certified Information Systems Auditor® به عنوان استاندارد موفقیت برای کسانی که سیستم های فناوری اطلاعات و کسب و کار سازمان را حسابرسی، کنترل، نظارت

ادامه »